Totalregnskab udfører alle typer regnskabsopgaver for håndværksvirksomheder, herunder blandt andet bogholderi, lønadministration, fakturering i Minuba, rapportering, budgettering, regnskabsudarbejdelse og rådgivning. Indkøring af Minuba kan vi også hjælpe jer med.


Minuba er et online sagsstyringssystem udviklet til håndværksvirksomheder. Det indeholder tilbudsgivning, tidsregistrering, materialeregistrering, fakturering, rykkerhåndtering, løngrundlag til timelønnede medarbejdere, økonomiske rapporter til ledelsen samt planlægning af medarbejdernes arbejdsopgaver.

Totalregnskab kan hjælpe din håndværksvirksomhed med følgende i forbindelse med indførslen af Minuba.

  1. Rådgivning i forbindelse med valg af Minuba
  2. Assistance ved implementeringen af Minuba, herunder behjælpelig med overførsel af data fra tidligere anvendte systemer til Minuba.
  3. Totalregnskab kan deltage i at instruere medarbejderne i hvordan systemet bruges i praksis.
  4. Løbende assistance vedrørende fakturering mv.
  5. Effektivisering af håndværksvirksomhedens systemer, herunder sammenkædning af Minuba og økonomisystemer, f.eks. e-conomic.
  6. Virksomhedens bogføring
  7. Rapportering og økonomisk rådgivning

Totalregnskab anvender desuden også selv Minuba.