Effektiv økonomisk styring af din virksomhed

Vores kompetencer

Vi optimerer regnskabsmæssige og forretningsmæssige processer og systemanvendelse med særlig fokus på små og mellemstore virksomheder.

Kombinationen af vores mangeårige erfaring indenfor regnskab og IT sikrer de bedste løsninger.

Vores ydelser omfatter konsultation, regnskabsydelser og webbaseret software.

Vi leverer

Systemløsninger skræddersyet til opfyldelse af dine regnskabsmæssige og ledelsesmæssige behov.

Effektivitet baseret på automatiserede og standardiserede processer og integrerede systemer.

Frihed for dig til at have fokus på styring af din virksomhed.

Relevant information til dig om økonomi og styringsmæssige nøgletal.

Kvalitet

Vi fokuserer løbende på at levere ydelser af høj kvalitet og at anvende opdaterede og integrerede systemer.

Udvikling af brancherelaterede løsninger gør, at vi kan levere ydelser og information, der er tilpasset branchens særlige behov.

Nøglepersoner


Hans Jørgen Rasmussen,
direktør og konsulent

Hans Jørgen Rasmussen har fra sit arbejde som statsautoriseret revisor mangeårig erfaring med de økonomiske og ledelsesmæssige aspekter i mange forskellige virksomheder. Hans Jørgen har i særlig grad fokuseret på at få ejerledede virksomheder til at supplere høj faglighed med forretningsorientering og økonomiforståelse.


Marie-Louise Rasmussen,
leder af regnskabsafdelingen

Marie-Louise har revisionsmæssig baggrund og er HDR. Kunderne er glade for regnskabsafdelingens effektive service indenfor bogføring, lønadministration, rapportering, fakturering, debitorstyring og rådgivning.